Casino offentlig skole weebly h1>

28. januar 2018.

Frankrike setter forbud mot telefoner i offentlige skoler.

En forbud mot a forby telefonene i skolen er at skolene ma gi spesielle skap som barna ma sette inn sine telefoner i begynnelsen av skoledagen. Studentene vil ikke kunne fa tilgang til disse skapene til slutten av dagen. Dette kan potensielt oke skatter fordi skolene ikke har tilstrekkelige midler til a installere disse skapene. Det andre problemet med skapene er plass, fordi hver elev ma komme dit eget skap for sine telefoner og deretter et eget skap for sine skoleboker. I tillegg vil det alltid v re personale som ser pa disse skapene, slik at ingen studenter kommer til a hente telefonen under skolen. En annen grunn er at l rerne er bekymret for at de ma sjekke elevene poser og lommer for a se om elevene nekter a folge forbudet. L rere vant ikke alltid a fole seg komfortabel a matte soke i studenter poser og lommer, og de kan fole at dette bryter studentens privatliv, ikke for a nevne at det ikke er i jobbbeskrivelsen.

Tror du at Northport High School ville v re et bedre sted a l re om telefoner ble utestengt?

NET NEUTRALITET.

& # 8203; 12. desember 2017.

226 Cannon House Office Building.

Washington, DC 20515.

322 Hart Senate Office Building.

Washington, D.C. 20510.

Telefon: (202) 224-6542.

Syracuse; Telefon: (315) 423-5471.

Rochester, Telefon: (585) 263-5866.

339 Cannon House Office Building.

Washington, DC 20515.

Albany, NY 12207.

Telefon: (518) 431-4070.

155 Pinelawn Road.

Suite 250 Nord.

Melville, NY 11747.

Tlf. (631) 249-2825.

Rochester, tlf. (585) 263-6250780 Third Avenue.

New York, New York 10017.

Hva skjer med marinen?

27. november 2017.

For en, hver ulykke: de foregar i den asiatiske regionen og alle skipene tilhorer den 7. flaten. Denne delen av flaten blir ikke tatt seriost for ofte, men det ma snart bli tatt veldig alvorlig pa grunn av den truende trusselen om Nord-Korea. Navy mener at dette problemet kan skyldes oppl ring. For tiden er Navy boot camp kun 7-9 uker lang, men det kan bli forlenget opptil 13 uker, og intensiteten av den fysiske testdelen har okt. Drikke kan ogsa bli utestengt under arbeid eller pa hverdager. Selv om disse endringene kan hjelpe, foler mange veterin rer at det oker antall kampstasjoner (trening pa skip, falsk skipskrasj, osv.), Ovelser eller falske brannovelser ville v re mer fordelaktige enn a oke bootcamp eller forbud mot a drikke. For tiden er drikke bare for tiden forbudt i Japan, men dette vil bli loftet i fremtiden. Selv om disse endringene synes a v re nodvendige, bestemmer det seg for deg selv: foler du at disse endringene er nodvendige, eller trenger du noe annet a gjore for a rette opp disse problemene? & # 8203;