Klinisk geriater.

Parnassia Groep tilbyr det faste oppl ringsaret Geriatri i GGZ / Senior Psychiatry, som er en del av den femarige studien klinisk geriatri.

En klinisk geriater behandler utsatt eldre pasienter med blandede problemer pa somatisk, psykisk og samfunnsomrade. Vaak dreiger hierbij functieverlies en verstoring van het wankele evenwicht, ook wel ‘frailty’ genoemd. Den vektlegging ved diagnostikk og behandling ligger pa forbedring av funksjonen. Den kliniske geriatrien er en utfordring som en multidisciplin r behandlingsgruppe som forsoker a forbedre funksjonsevnen til pasienten fra en holistisk visjon. De kliniske geriater arbeider klinisk, poliklinisk og konsulativ.

Oppl ring til klinisk geriater.

Den studie kliniske geriatri bestar av to ars grunnleggende oppl ring internasjonal medisin, toarig somatisk geriatri og en ars geriatri i GGZ / Ouderenpsychiatrie. Den studiet forer til den selvstendige yrken av klinisk geriater. Den som fullforer studiet, blir registrert som medisinsk spesialist i det spesialistregisteret.

Parnassia Groep tilbyr oppl ringen for den faste oppl ringsaret Geriatri i GGZ / Ouderenpsychiatrie. Vi jobber her innenfor klyngen Klinisk Geriatri Vest (CKG West) sammen med studiet av Geriatri i Universitetssykehuset Erasmus MC i Rotterdam og i de generelle sykehusene M.C. Alkmaar, MC Slotervaart i Amsterdam og AMPHIA Breda.

Oppleidingsar ved Parnassia Groep.

Du folger to etapper av (i utgangspunktet) en halvar: en scene geriatri og en fase eldderpsykiatri. De stadier blir tilbudt pa opptakssektionen geriatri og eldrepsykiatri i Klinisk Centrum for Eldre (KCO) van Parnassia i Den Haag. Du kan ogsa ga pa scenen med eldrepsykiatri i en ambulant setting. Pa foresporsel kan det bli avviket fra dette skjemaet, for eksempel pa grunn av bred erfaring eldre.

The offer of training activities is diverse and includes: clinical discussions, scientific papers, intervision meetings and courses on subjects such as (older) psychiatry, somatic disorders in elderly psychiatry, geriatry, neurology, wet and regulation and psychology. Det er en god vitenskapelig klima med flere promoverede og enkelte forskere, slik at deltakelse i en pagaende undersokelse eller opprettelse av egen undersokelse er mulig.

For a kunne bli godkjent, ma du.

Innehavelsen er av en i Nederland gyldig fagdiploma, arbeidserfaring har som ANIOS (erfaring innen geriatrien strekker til anbefaling), pavist tilhorighet med malgruppen.

Mer informasjon.

Vil du vite mer om dine muligheter, ta kontakt med drs. H.C. Kruithof, opleider klinisk geriatri.

T 088 – 357 02 36.

Secretariaat Klinisch Centrum voor Ouderen (KCO)

T 088 – 357 52 36.

Solliciteren.

CKG West har arlig informasjon om nye oppl ringsplasser for AIOS som skal oppl res til klinisk geriater. Minst to ganger pr ar er det en soknadsperiode, hvor kandidatene med oppl rerne snakker.