Kontor for alkoholisme og.

Stoffmisbrukstjenester.

Om forebygging.

Miljostrategier: Roller for kommunikasjonsmedier.

Oversikt over miljostrategier som brukes til a redusere og forebygge rusmisbruk, beskriver bruksomrader for kommunikasjonsmedier for a stotte disse strategiene, og gir informasjon om misligholdskampanjer for sosiale normer.

Kirurg Generelle utgivelser Ny rapport om alkohol, narkotika og & amp; Helse.

«En ny, landemerket Surgeon General’s rapport finner at alkohol- og narkotikamisbruk og alvorlige rusmiddelforstyrrelser, som ofte kalles avhengighet, er en av USAs mest presserende helseproblemer.»

Strategisk forebyggingsramme – Statens tilskuddstilskudd (SPF-SIG) Utfall.

For mer informasjon om utfallet av SPF-SIG.

NYSED og OASAS Release Health Education Guidance Document.

Dette dokumentet, utformet gjennom et samarbeid mellom OASAS og NYSED, tilsvarer juni 2014 NYS-loven som krever at Heroin og opioidinnhold inkluderes i Helseoppl ringsregime og l replaner.

2014-15 Ungdomsutvikling Survey (YDS)

Sammendrag av funnene fra New York State Youth Development Survey.

gjennomfort i skolearet 2014-15.

MERK: For hjelp eller bekymringer angaende tilgjengeligheten til dette dokumentet, kontakt Kommunikasjonsbyraet pa 518-457-8299 eller via e-post.

Arbeide i partnerskap med sentrale beslutningstakere, leverandornettverket, enkeltpersoner, familier og samfunn, vi streber etter a skape og fremme et forebyggende rammeverk som stotter trygge og sunne miljoer. Rammen som har utviklet seg til dato, er bade omfattende og forskningsbasert.

Den faktiske levering av forebyggende tjenester i New York-staten skjer gjennom et system som bestar av rundt 180 leverandorer som opererer i en rekke innstillinger, inkludert skoler, fellesskapsbaserte organisasjoner og innebygd i samfunnet som helhet. Leverandorene leverer et bredt spekter av tjenester, inkludert bevisbaserte utdanningsprogrammer, ferdighetsutviklingsworkshops, treningsokter for foreldre, l rere og andre fagpersoner, positive alternative aktiviteter for ungdom og politikkendring og handhevelsesarbeid for a redusere mindrearig drikking.

Bruk var Prevention Provider Directory for a finne tjenester i ditt omrade. I tillegg kan folgende informasjon finnes pa vare forebyggingssider:

Forebyggingsressurser – Inneholder lenker til Retningslinjer for forebygging av 2014 og andre nyttige ressurser for OASAS-forebyggende leverandorer og offentligheten. WITNYS Prevention Resources – inneholder informasjon om det nye forebyggingsrapporteringssystemet (brukerveiledning, oppl ringsvideoer og aktivitetsordliste) Forebyggingsramme Bevisbasert praksis Miljostrategier trenger vurdering forebyggelsesinitiativer Alkoholbevissthetsprogram (AAP) – Gir informasjon til tilbydere som onsker a etablere seg et AAP-program, sammen med informasjon for organisasjoner, fagfolk og forbrukere som soker AAP-tjenester. College Services – beskriver historien om OASAS-forebyggingsarbeid med hoyskolealder og OASAS-partnerskapet med regionale hoyskolekonsortier. FASD – Gir informasjon til leverandorer, fagfolk, foreldre / omsorgspersoner, l rere og andre om Fetal Alcohol Spectrum Disorders (FASD). Problemgambling – beskriver strategier og studier for a hjelpe tilbydere og foreldre til a forhindre og / eller forsinke problemgambling. Talk2Prevent – Tilbyr informasjon og ressurser rettet mot foreldre og koalisjoner. Oppl ring.