Nj casino ansatt lisens h1>

Nokkelpersonellets offentlige informasjonsliste er delt inn i tre deler.

Den forste delen viser alle eksisterende Casino Key Employee-lisenser, midlertidige rettighetshavere og sokere. Den inkluderte folgende felt: Navn, Fornavn, Mellomnavn, Lisensnummer, Status, Utstedelsesdato og Gyldig Gjennom Dato.

Den andre delen viser alle inaktive Casino Key Employee Licenses og angir om en person ble plassert pa godkjent inaktiv liste. Det inneholdt folgende felt: Navn, Fornavn, Mellomnavn, Lisensnummer, Status, Godkjenningskode og Godkjenningsdato.

Tredje delen viser alle inaktive lisenser for Casino Key Employee.

Den inkluderte folgende felt: Navn, Fornavn, Mellomnavn, Lisensnummer, Status, Utstedelsesdato og Gyldig Gjennom Dato.

Casino Key Employee-lisensinnehavere pa den godkjente inaktive listen kan aktivere sine lisenser ved a sende inn en ny innsending til Kommisjonen for ansettelse i en stilling som krever en Casino Key Employee License. N.J.A.C. 19: 41A-6,1 (e). Personer inaktive i lopet av ett ar bor ringe lisensieringsenheten pa (609) 441-3441 for veiledning for du legger inn noen skjemaer. Personer som hadde et Casino Key Employee-lisens, men ikke sokte pa den godkjente inaktive listen, eller personer som var pa den inaktive listen i mer enn fem ar, ma fylle ut en ny lisensansokelse for de kan bli ansatt i en stilling som krever en Casino Key Employee License.

Folgende nokkelansattelister er fra april 2017.

Denne informasjonen er oppdatert kvartalsvis i januar, april, juli og oktober.

Andre rapporter.

Folgende rapporter om lisenser og registreringer er tilgjengelige pa divisjonen for spillforvaltnings nettsted: