Nursing Job Information.

Ved a forfolge en karriere i sykepleieomradet vil du snart ha uendelige jobber, jobbsikkerhet, god inntekt, prestisje, fleksible timer og mer. Sykepleie er en av de raskest voksende n ringene, ikke bare i USA, men over hele verden. I en okonomi hvor mange mennesker lider okonomisk fra a bli lagt av og en manglende evne til a finne arbeid, opplever sykepleieomradet en mangel. Dette forklarer den store ettersporselen etter nye sykepleiere som for tiden eksisterer.

Ikke bare er industrien behov for nye og erfarne generelle sykepleiere, jobbsignalet er variert og interessant. Sykepleiere jobber ikke bare pa sykehus, men bruker sine ferdigheter i skoler, pa helikoptre og i spa, for bare a nevne noen. Noen av nasjonens beste sykepleiere tjener mer enn $ 100 000 arlig, med en gjennomsnittlig arslonn for en registrert sykepleier som er n r $ 65 000. En person kan velge a ta sin karrierevei som sykepleier i bokstavelig talt tusenvis av forskjellige retninger og skape en individuell sti som fungerer med sin egen livsstil. Det har aldri v rt en bedre tid enn na a velge en sykepleie som karriere.

Denne korte veiledningen til sykepleie omfatter:

Visste du? USA opplever for tiden en ammende mangel pa ca 100,00 sykepleiere og tallet forventes a stige til 800 000 i lopet av det neste tiaret?

Sykepleierbaner.

En av grunnene til at det er sa stort behov for sykepleiere pa feltet, er pa grunn av det sv rt varierte miljoet i sykepleieomradet. Selv om omtrent halvparten av alle sykepleiere jobber pa sykehus, er det ogsa de som jobber pa steder som du kanskje ikke mistenker a finne dem som for eksempel domstoler, rettsmedisinske laboratorier, cruiseskip og ambulanser. Men selv pa sykehus har sykepleiere muligheten til a jobbe i mange forskjellige miljoer og med en sv rt variert gruppe pasienter. Noen sykepleiere foretrekker det raske tempoet i beredskapsrommet mens andre liker intensiteten av a v re i operasjonen. Jordemorske sykepleiere hjelper gravide kvinner med a bringe nye babyer inn i verden naturlig, mens andre fagfolk er lidenskapelige om samhandling med pasienter som har kreft i onkologienheten. Ingenting om en karriere i sykepleie vil noensinne v re kjedelig, og i tillegg kan du bestemme deg for a endre retninger med din karriere nar som helst du velger.

For eksempel er en av de mest etterspurgte stillingene i sykepleieomradet for reisehjelp. En reise sykepleier jobber pa kortsiktige kontrakter med ulike fasiliteter. Ikke bare far de et bredt spekter av erfaring og ferdigheter fra a jobbe i sa mange innstillinger, men de tjener ogsa sv rt konkurransedyktige lonninger.

For ikke a nevne at de kommer til a reise og bo pa mange forskjellige steder som en del av jobben sin! Selv om det er gode muligheter i USA, er det ogsa apninger i andre land over hele verden ogsa.

Enten du foretrekker a jobbe med spedbarn eller eldre, pa legekontor eller pa cruiseskip, er det en sykepleier jobb som bare venter pa deg. Alt du trenger a gjore er a bli oppl rt, sa ta din plass blant de som alltid vil ha jobb. Behovet for sykepleiere oker hver dag – ikke mange karrierer kan tilby deg den typen jobbsikkerhet eller det store antallet jobber som sykepleieomradet har a tilby.

Visste du? Gallup gjennomforer en undersokelse hvert ar for a finne ut hvilke av de amerikanske yrkene som star hoyest i etikk og rlighet. Sykepleiere rangerer kontinuerlig i nr. 1-spot, og faktisk rangerer 81 prosent av folket i ar at de er hoy eller sv rt hoy i etikk og rlighet.

Sykepleieoppsjoner.

Med sa mange forskjellige typer sykepleiejobber tilgjengelig, kan det v re vanskelig a velge bare en.

Og det er mange faktorer a vurdere nar man bestemmer seg for hvilken type sykepleie som onsker a forfolge. Du ma faktor i noen av disse variablene for a se hva som passer best for deg.

Det er mulig a komme pa hurtigsporet, noe som betyr at du vil komme i gang med a jobbe i feltet sa snart som mulig. For eksempel kan en sykepleieklasse tilby deg klasser for a fa deg til a jobbe i feltet i sa lite som ett ar.

Du vil jobbe som en grunnleggende lisensiert praktiserende sykepleier eller lisensiert yrkessykepleier, og selv om visse oppgaver vil v re begrenset, er det den raskeste veien til a bli sykepleier og oppna reell erfaring.

A bli registrert sykepleier krever en lengre skoleforpliktelse – vanligvis fire ar.

Oppl ringen og kursene er lengre og dekker mer materiale, men gir deg mulighet til a ga inn i sykepleieomradet sammen med leger, ha stort ansvar for dine egne pasienter, og tjene ogsa en god lonn.

Mange sykepleiere velger a spesialisere seg og ta sin utdannelse og lidenskap til neste niva. Noen sykepleiere velger a ga i skole og komme inn i feltet sa fort som mulig og fa erfaring ar etter ar i feltet mens de oppdager hva de liker, og deretter bevege seg mot den spesialiteten. Andre vet noyaktig hva de vil spesialisere seg pa – som onkologi eller pediatrik – og avslutt skolen for de gar inn i feltet.

Utdanningsnivaet som en person har, vil spille en rolle i lonnen de tjener. Med hvert nytt sertifikat som en sykepleier tjener, kan hun forvente en okning i lonn. I tillegg kan alle sykepleiere forvente arlig lonnsokning.

Er du klar til a l re mer om det spennende sykepleieomradet? Pa neste side skal vi dekke grunnleggende om hvordan du skal bli sykepleier og fa karrieren din fra bakken.